گنجور

سراج قمری » گزیدهٔ اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۱

 

زهی صیت عدلت همه جا گرفته

مقامت محل ثریا گرفته

زکلک سیه فرق زر چهره ی تو

جهان جمله لؤلوی لالا گرفته

نسیمت، جهان خوشتر از خلد کرده

[...]

سراج قمری
 
 
sunny dark_mode