گنجور

شعرهای با وزن «فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه)» و حروف قافیهٔ «انهایدیگرست»

 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۲۳۲

 

مرا عشق جانانه‌ای دیگرست

مپندار بیگانه‌ای دیگرست

اگر مستی‌ای می‌کنم باک نیست

که این می ز خم‌خانه‌ای دیگرست

پیاپی دمادم به مستان عشق

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی