گنجور

شعرهای با وزن «فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه)» و حروف قافیهٔ «ادنیز»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۶

 

گلت بنده گردید و شمشاد نیز

غلام تو شد سرو آزاد نیز

که صد رحمت ایزدی بر رخت

هزار آفرین بر لبت باد نیز

ز مهر تو بگریست چشمم به خون

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای