گنجور

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳

 

چو سررشته خویش گم کرده ام

بعالم یکی رهبرم آرزوست

مرا خورد یکبارگی غم دریغ

به گیتی یکی غم خورم آرزوست

بسی داوریها که دارم ولیک

[...]

ابوالفرج رونی
 
 
sunny dark_mode