گنجور

میرزاده عشقی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۹ - در نکوهش نوع بشر

 

به هر نکته طبعم، گمارم به کار

بُوَد وصفش ار یک، نماید هزار

میرزاده عشقی
 

میرزاده عشقی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۹ - در نکوهش نوع بشر

 

کند هرچه کوشش، فزاید به کار

نیادم سراید یکی از هزار

میرزاده عشقی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۵۶ - دریای نور

 

چو بردارد این پرده را پرده‌دار

سخنهای پنهان شود آشکار

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۵۶ - دریای نور

 

چو هر دم بیفزایدت خواستار

چو آیند سوی تو از هر کنار

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۸۶ - شباویز

 

ندیدیم آسایش از روزگار

گهی بانگ مرغست و گه رنج کار

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۰ - گل سرخ

 

چو گل دید آن ابر را رهسپار

برآورد فریاد و شد بی‌قرار

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۰ - گل سرخ

 

همین لحظه باز آیم از مرغزار

نثارت کنم لؤلؤ شاهوار

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۰ - گل سرخ

 

نخندید زان گریهٔ زار زار

نیاویخت از گوش، آن گوشوار

پروین اعتصامی
 
 
۱
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
sunny dark_mode