گنجور

میرداماد » دیوان اشراق » غزلیات » شمارهٔ ۷

 

فقیا بفیکا تفز بالعلا

معلماعلی قلبکا القیا

بیا زاهد از باده ما بشوی

دل و جان ز اوساخ زرق و ریا

از من می که در کیش اکسیریان

[...]

میرداماد