گنجور

مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۷

 

بزرگ جهان خواجه شاه قدر

که بر عالم مکرمت پادشاست

وزیری که خورشید بر اوج خویش

بر او کم از دانه آسیاست

قوام کرم فخر دین کز کفش

[...]

مجیرالدین بیلقانی
 

مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » ملمعات » شمارهٔ ۱۷

 

یا من طلعت طلوع الهلال

ادرها مروقه کالزلال

زهی عیش بی خاک کویت حرام

زهی باده بر یاد رویت حلال

فلا تشتغل بصروف الزمان

[...]

مجیرالدین بیلقانی
 
 
sunny dark_mode