گنجور

ابوالحسن فراهانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۲۱

 

ز فرموده اوستادان پیش

شبی آمد این بیتم اندر نظر

پسر کو ندارد نشان از پدر

تو بیگانه خوانش مخوانش پسر

وزین بیت اندیشه ی دوربین

[...]

ابوالحسن فراهانی
 
 
sunny dark_mode