گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۸

 

عشق بالای کفر و دین دیدمبی نشان از شک و یقین دیدم
کفر و دین و شک و یقین گر هستهمه با عقل همنشین دیدم
چون گذشتم ز عقل صد عالمچون بگویم که کفر و دین دیدم
هرچه هستند سد راه خودندسد اسکندری من این دیدم
فانی محض گرد تا برهیراه نزدیکتر همین دیدم
چون من اندر صفات افتادمچشم صورت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار