گنجور

شاه نعمت‌الله ولی » قطعات » قطعهٔ شمارهٔ ۴۱

 

شیخ الاسلام احمد جامی
که دم مرده از دمش حی شد
می اوشد عسل چنین گویند
منکر او مشو مگو کی شد
باز رندی دگر به یک جذبه
خم او پاک خالی از می شد
نه میش ماندنی عسل در خم
شکرش رفت و خالی از می شد
گرچه تبدیل خلق خوش باشد
لیک آن خوشتر است لاشی شد
نعمت الله که میرمستان است
فانی از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی