گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۸۷

 

هر که را ذوق دین پدید آیدشهد دنیاش کی لذیذ آید
آن چنان عقل را چه خواهی کردکه نگوسار یک نبیذ آید
عقل بفروش و جمله حیرت خرکه تو را سود از این خرید آید
نه از آن حالتیست ای عاقلکه در او عقل کس بدید آید
نشود باز این چنین قفلیگر همه عقل‌ها کلید آید
گر درآیند ذره ذره […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۰

 

هر که را ذوق دین پدید آیدشهد دنیاش کی لذیذ آید
چه کنی در زمانه‌ای که دروپیر چون طفل نا رسید آید
آنچنان عقل را چه خواهی کردکه نگونسار یک نبید آید
عقل بفروش و جمله حیرت خرکه تو را سود زین خرید آید
این نه آن عالمی است ای غافلکه درو هیچکس پدید آید
نشود باز این چنین قفلیگر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار