گنجور

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۷

 

در دلم غیر او نمی‌گنجد
بد چه شد نکو نمی‌ گنجد
در مقامی که آن یگانهٔ ماست
دو چه گوئی که دو نمی‌ گنجد
خم بیاور ز ما دمی می‌ بر
می ما در سبو نمی‌ گنجد
نقل را مان و عقل را بگذار
زانکه این گفت و گو نمی‌ گنجد
در دو عالم به جز یکی نبود
رشته یک تو دو تو نمی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی