گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)» و حروف قافیهٔ «نگتونیست»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۸۴

 

غنچه همچون دهان تنگ تو نیست

گل چو رخسار لاله رنگ تو نیست

سینه ام را به غمزه ریش مکن

کین هدف لایق خدنگ تو نیست

جنگ تو صلح با رقیبان است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی