گنجور

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷۳

 

چارپا در پی علف گردد
تا به وقتی که خود تلف گردد
آدمیئی که معرفت دارد
شک ندارم که خود خلف گردد
قطب عالم یگانه ای باشد
که چو ما جمله را کنف گردد
آشنای محیط بحر ازل
واقف از دُر و از صدف گردد
هر کسی میل جنس خود دارد
آن یکی گوهر این خزف گردد
شیرمردی به خنجر و شمشیر
مرد مطرب به نای […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی