گنجور

حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۵۲ - تاریخ بنای مسجدی که در بنارس متصل به مقبرهٔ حزین است

 

جبهه بر خاک نه درین مسجد
کز برای عبادت است اینجا
بهر تاریخ این بنا، هاتف
گفت: درگاه حاجت است اینجا


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی