گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)» و حروف قافیهٔ «التاستمرا»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۲۰

 

بی تو از جان ملالت است مرا

با تو بنگر چه حالت است مرا

بی جمال تو گر به مه نگرم

از خیالت خجالت است مرا

کرده ام در صف سگانت جای

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی