گنجور

شاه نعمت‌الله ولی » قطعات » قطعهٔ شمارهٔ ۱۲

 

غیرتش غیر دوست فانی کرد
غیر حق در وجود باقی نیست
جام بشکست و باده آخر شد
جز از او خود حریف ساقی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی