گنجور

حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۳۱ - اندرز

 

عاقلی، رنجه شد از طعن عدو
قلت هذا عجبٌ کیف یسوغ
راست گر گفته چه رنجی از راست؟
گر دروغ است، چه رنجش ز دروغ


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی