گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » غزلیات » شمارهٔ ۱۵۲

 

دل تو غیر جفا نپسندد
باکس آیین وفا نپسندد
گر تو با ما ننشینی چه عجب
شه نشستن به گدا نپسندد
غیر ما گر تو پسندی صد بار
دل ما غیر تو را نپسندد
نیست جز تیره دلی کار رقیب
عشقت از اهل صفا نپسندد
هر که بر صفحه مه دیده خطت
نقش خوبان خطا نپسندد
بخت وصل تو پسندد به همه
جز فراق تو به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی