گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۱۰۶ - ایضاً

 

صدر ملّت که دعا گویی تو
از سر صدق و صفا باید کرد
هرکجال قهر تو پیشانی کرد
خصم را روی قفا باید کرد
بهر بوسیدن خاک در تو
چرخ را پشت دوتا باید کرد
تا سر انگشت تو بارنده بود
خواهش از ابر چرا باید کرد؟
ابر را تا کف تو ناموزد
او چه داند که عطا باید کرد؟
برامید دم خلقت ما را
روی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل