گنجور

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲ - حرم قدس

 

روی در کعبه این کاخ کبود آمده ایمچون کواکب به طواف و به درود آمده ایم
در پناه علم سبز تو با چهره زردبه تظلم ز بر چرخ کبود آمده ایم
تا که مشکین شود آفاق به انفاس نسیمسینه ها مجمره عنبر و عود آمده ایم
پای این کاخ دل افروز همایون درگاهچون فلک با سر تعظیم و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار