گنجور

قدسی مشهدی » مطالع و متفرقات » شمارهٔ ۴۱

 

عشق کو تا ز ره کعبه ره دل گیرم
چون برهمن به در پتکده منزل گیرم
همچو گردم ز پی قافله افتاد خیزان
کو نسیمی که روم دامن محمل گیرم
موجم و در نظرم ساحل و گرداب یکی‌ست
نیستم خس که ز دریا ره ساحل گیرم


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی