گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴

 

جز غبار از سفر خاک چه حاصل کردیم؟سفر آن بود که ما در قدم دل کردیم
دامن کعبه چه گرد از رخ ما پاک کند؟ما که هر گام درین راه دو منزل کردیم
دست ازان زلف بدارید که ما بیکارانعمر خود در سر یک عقدهٔ مشکل کردیم
باغبان بر رخ ما گو در بستان مگشاما تماشای گل از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی