گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «ستطمع»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » قطعات » شمارهٔ ۲۶

 

عشوه شاهد دنیا طمع انگیز بود

جامی آن به که ازین می نشوی مست طمع

لقمه تلخ قناعت ز جهان قوت تو بس

بهر حلوای کسان کفچه مکن دست طمع


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی