گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۶۷

 

با دل تنگ من از تنگ شکر هیچ مگویچون ترا از دل من نیست خبر هیچ مگوی
چند گویی که: حدیث تو به زر نیک شود؟روی زرین مرا بین وز زر هیچ مگوی
پیش قند دهن پسته مثال تو ز شرمچون نبات ار بگذارد ز شکر هیچ مگوی
هر دمی قصهٔ ما را چه ز سر میگیری؟جان چو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی