گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » غزلیات » شمارهٔ ۱۵۲

 

منم امروز و یکی مطرب و جایی خالی
شیشه یی پر ز می و صحن سرایی خالی
خانه یی خرد، و لیکن چون نگارستانی
خوش و از زحمت هر خانه خدایی خالی
نرد و شطرنج بدست آید و در شیوۀ خویش
راستی نیست هم از برگ و نوایی خالی
خیز جانا و بیا تا سه بسه بنشینیم
که نباشند حریفان ز بلایی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل