گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۸۹

 

حال این پیکر از آن بتگر دانا پرسیمیا خود از پیش حکیمان توانا پرسیم
چه طلسمست درین گنج و چه رسمست او رایا چه اسمست؟ کسی نیست کزو وا پرسیم
راه بسیار درین خانه، ولیکن ما راراه آن نیست که گوییم سخن، یا پرسیم
هر که ما را بشناسد به خدا راه بردکو شناسنده؟ که از وی سخن […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی