گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » به یکی از صوفیه نوشته شد

 

هوس منزل لیلی نه تو داری و نه من

جگر گرمی صحرا نه تو داری و نه من

من جوان ساقی و تو پیر کهن میکده ئی

بزم ما تشنه و صهبا نه تو داری و نه من

دل و دین در گرو زهره وشان عجمی

آتش شوق سلیمی نه تو داری و نه من

خزفی بود که از ساحل دریا […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری