گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «انشناسند»

 

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۵

 

خوبرویان جهان رسم وفا نشناسند

قدر یاری و وفاداری ما نشناسند

جز ره عشق بتان راه دگر می جویند

اهل تقلید که راهی به خدا نشناسند

پای تا سر همه دردند اسیران تو لیک

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی