گنجور

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ - بهار زندانی

 

بی تو ای دل نکند لاله به بار آمده باشدما در این گوشه زندان و بهار آمده باشد
چه گلی گر نخروشد به شبش بلبل شیداچه بهاری که گلش همدم خار آمده باشد
نکند بی خبر از ما به در خانه پیشینبه سراغ غزل و زمرمه یار آمده باشد
از دل آن زنگ کدورت زده باشد به کناریباز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار