گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)» و حروف قافیهٔ «انافتد»

 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۹۲ - وله ایضا

 

همچو ابرست دست خواجه فلان

خود کرا دستی آنچنان افتد؟

نه چنان ابر کز ترشّح آن

تشنه را قطره در دهان افتد

لیک ابری گران سایه فکن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل