گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۸۰

 

دلبران را وفا نمی باشد

لطفشان جز جفا نمی باشد

مهربانی و بنده پروردن

بینشان گوییا نمی باشد

همچو سرو سهی چرا میلش

[...]

جهان ملک خاتون