گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۶۱

 

درد ما را دوا نخواهد کرد

کام ما را روا نخواهد کرد

من ز روز نخست دانستم

کان ستمگر وفا نخواهد کرد

با من خسته ی ضعیف نحیف

[...]

جهان ملک خاتون