گنجور

سید حسن غزنوی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۱۲ - درمدح همو گوید

 

دست دل پای یار می گیرد

دامن آن نگار می گیرد

زار زارت چو می پذیرد غم

تنگ تنگش کنار می گیرد

تا چو گل دارد او که جان مرا

[...]

سید حسن غزنوی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » مطالع » شمارهٔ ۳۴۳

 

دل ز من خال یار می گیرد

حق به مرکز قرار می گیرد

صائب تبریزی
 
 
sunny dark_mode