گنجور

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۰

 

ای بلند اختر سپهر وجود

وی گران گوهر خزانه جود

به خدائی که داشت ارزانی

به تو در ملک خود سلیمانی

که اگر زین فتاده مور ضعیف

[...]

محتشم کاشانی
 
 
sunny dark_mode