گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «اهینتوان»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۷۸۰

 

یافتن پیش تو راهی نتوان

سویت از دور نگاهی نتوان

آه کز آتش تو سوخت دلم

وز دل سوخته آهی نتوان

غم دل را مکن از چهره قیاس

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی