گنجور

شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۱۷۸

 

رخ دلدار را نقاب توئی

چهره یار را حجاب توئی

بتو پوشیده است مهر رخش

ابر بر روی آفتاب توئی

شد یقینم که پیش اهل یقین

[...]

شمس مغربی