گنجور

غالب دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۲

 

لب شیرین تو جان نمکست

وین که گفتم به زبان نمکست

در نهاد نمک از رشک لبت

هست شوری که فغان نمکست

ای شده لطف و عتابت همه ناز

[...]

غالب دهلوی