گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «وناوردیم»

 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۹

 

زور و زر ننگرد او عجز و سکون آوردیم

نخرد علم و خرد رو بجنون آوردیم

یار یکرنگی و دلخواست از آن اینهمه رنگ

گاه از دیده گه ازچهره برون آوردیم

نامد اندر خور سلطان غمت کشور عقل

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم سبزواری