گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «هکاکلتو»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۴۱۲

 

تا نموده ست سر از طرف کله کاکل تو

روز بر کج کلهان کرده سیه کاکل تو

برسر موکب خورشید جبینان تو شهی

هندوی چتر گشا بر سر شه کاکل تو

رفت بر باد هوا رشته جمعیت ما

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی