گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «رنندیشد»

 

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۴

 

هر که او را قدمی هست ز سر نندیشد

وانکه او را گهری هست ز زر نندیشد

عجب از لاله دلسوخته کو در دم صبح

از خروشیدن مرغان سحر نندیشد

آنکه کام دل او ریختن خون منست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی