گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «رراشکند»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴۰

 

چرخ هرچند دل اهل هنر را شکند

چون خریدار که رسم است گهر را شکند

کاسه و کوزه افلاک، شکستن دارد

چند بیهوده دل اهل هنر را شکند

چه کمی چشم من از ابر بهاران دارد؟

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی