گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «رتمیبینم»

 

شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۳

 

صنما هر نفسی در گذرت میبینم

بر دل و دیده و جان جلوه‌گرت میبینم

گرچه صدبار کنی جلوه مرا هر نفسی

لیک هر لحظه بجنسی دگرت میبینم

گرچه از منزل خود هیچ برون می‌نایی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

شمس مغربی