گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «ربستهست»

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۳۸

 

زلف شستش که به هر مو دل دیگر بسته ست

بر دل من همه درهای خرد در بسته ست

مژه ها آخته چشمش، به چه سان زنده رهم

من ازان ترک که صد دشنه و خنجر بسته ست

ابلهی باشد بیم سر و لاف باری

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی