گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «دبازیما»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۱

 

از بساط فلک آن سوی بود بازی ما

شش جهت کیست به ششدر فکند بازی ما؟

ما حریفان کهنسال جهان ازلیم

طفل شش روزه عالم ندهد بازی ما

تخته نقش مرادست دل ساده دلان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی