گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «اییداد»

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۶۵

 

باز عشق تو مرا مژده رسوایی داد

فتنه را عهده کار من شیدایی داد

غم تو در دل شبها به دل خویش خورم

کاین خورش بیشتری ذوق به تنهایی داد

چه حد وصل مرا، بین که چو من چند مگس

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی