گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «اچهتواندکردن»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۶۴

 

باده با حوصله ما چه تواند کردن؟

تندی سیل به دریا چه تواند کردن؟

حمله شعله کجا و سپر موم کجا

توبه با ساغر و مینا چه تواند کردن؟

از صف آرایی ما عشق فراغت دارد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی