گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «انمیماند»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸۳

 

نه زر و سیم و نه باغ و نه دکان می ماند

هرچه در راه خدا می دهی آن می ماند

ز آنچه امروز به جمعیت آن مغروری

به تو آخر دل و چشم نگران می ماند

دل بر این عمر مبندید که از صحبت تیر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی