گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «اریداد»

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۶۶

 

دوش آتش زدی و گریه مرا یاری داد

ناله من همه کو را شغب و زاری داد

چشم دارم که به خواب اجلم خسپاند

خاک کویت که مرا سرمه بیداری داد

مست بگذشتی و شد بیخودیم رهزن عشق

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی