گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «ادازتو»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶۳

 

گر چه امید ندارم که: شوم شاد از تو

نتوانم که زمانی نکنم یاد از تو

گفته بودی که: به فریاد تو روزی برسم

کی به فریاد رسی؟ ای همه فریاد از تو

دانم این قصه به خسرو برسد هم روزی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای